top of page

Läkarintyg

Hos oss kan du ordna med läkarintyg för exempelvis körkort, studier utomlands, inställd resa m.m.

Utomlands

Körkort

Sjöfart

Tävling/Friskintyg

Inställd resa

Körkort

Försäkring

Adoption

Tävling/Friskintyg

Nattarbete

Utomlands

Utomlands

 

Om du ska studera eller arbeta i t ex USA, Thailand, Polen krävs ofta ett läkarintyg/hälsointyg. Då kan dina vaccinationer behöva ses över; barnvaccinationerna som ibland kan behövas fyllas på och kanske även lägga till Tuberkulos, Hepatit A och B.

 

Vad ska jag ta med mig?

 • Legitimation

 • Glasögon (om du använder det)

 • Läkemedelslista, vid regelbunden behandling av medicin

 • Datum för dina tidigare vaccinationer (det hittar du på vaccinationskort, skolsjukvården eller landstingsarkivet)

 • Intygsunderlaget (många gånger ett färdigt formulär)


Pris: från 1500:-

Körkort

Körkort

 

När du bokar för detta intyg undersöks synen, vi ställer frågor om din hälsohistoria och kring bruk av alkohol eller narkotika. Vi vill ju också veta om du idag har några sjukdomar som t ex diabetes som då bör vara välreglerad innan ditt besök hos oss.

 

Vad ska jag ta med mig?

 • Legitimation

 • Glasögon (om du använder det)

 • Läkemedelslista, vid regelbunden behandling av medicin

 

Pris: 1200:-

Sjöfart

Sjöfart

 

För mer detaljerad information gå in på Transportstyrelsen. Läs mer här

 

Vad ska jag ta med mig?

 • Legitimation

 • Glasögon (om du använder det)

 • Läkemedelslista, vid regelbunden behandling av medicin

 

Pris: 900:-

Tävling

Tävling/Friskintyg

 

Inför vissa tävlingar kräver arrangörerna ofta ett friskhetsintyg skrivet av en läkare. En medicinsk undersökning genomförs innan intyget skrivs

.

Vad ska jag ta med mig?

 • Legitimation

 • Glasögon (om du använder det)

 • Läkemedelslista, vid regelbunden behandling av medicin

 

Pris: från 1200:-

Inställd resa

Inställd resa

 

Ibland är olyckan framme och man blir sjuk lagom till den där efterlängtade resan. Resebolagen vill oftast ha ett läkarintyg för att betala tillbaka pengarna för den inställda resan.

Vad ska jag ta med mig?

 • Legitimation

 • Eventuella journalhandlingar för sjukdomen

 

Pris: 800:-

Försäkring

Försäkring

 

Vad är det för intyg?

 

Om du har råkat ut för en olycka eller på annat sätt skadats kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag. Kontakta oss för ett kostnadsförslag då skador varierar mycket och påverkar därmed intygets omfattning.

 Vad ska jag ta med mig?

 • Legitimation

 • Glasögon (om du använder det)

 • Läkemedelslista, vid regelbunden behandling av medicin

 • Journalhandlingar för skadan (akutjournal, uppföljande behandling m.m.)

 

Pris: Kontakta oss

Adoption

Adoption

 

I de flesta fall kräver adoptionsländerna ett läkarintyg för de blivande adoptivföräldrarna.

 

Vad ska jag ta med mig?

 • Legitimation

 • Glasögon (om du använder det)

 • Läkemedelslista, vid regelbunden behandling av medicin

Pris: 1200:-

Nattarbete

Nattarbete

 

Nattarbete kan medföra ökade hälsorisker därför utförs en medicinsk undersökning med syfte att minska dessa risker. Läs mer här

Vad ska jag ta med mig?

 • Legitimation

 • Glasögon (om du använder det)

 • Läkemedelslista, vid regelbunden behandling av medicin

Pris: 1500:-

bottom of page