top of page

Hälsokontroller

Kvinna

Vid hälsokontrollen träffar du en specialistläkare som gör en fullständig kroppslig undersökning och tillsammans med dig går igenom och förklarar resultaten av dina laboratorieanalyser och undersökningar. Vi kontrollerar ditt blodtryck, längd och vikt samt tar EKG, lungfunktionstest, hörseltest och syntest. Tillsammans diskuterar du och din läkare fram lämpliga åtgärder vid behov.

De laboratorieanalyser som vi utgår ifrån vid bedömning av din hälsa är:

blodkomponenter, njurar, lever, socker, sköldkörtel, blodfetter, blodfetter/kolesterol och urinprov.

Pris från 3500:-

Man

Vid hälsokontrollen träffar du en specialistläkare som gör en fullständig kroppslig undersökning och tillsammans med dig går igenom och förklarar resultaten av dina laboratorieanalyser och undersökningar. Vi kontrollerar ditt blodtryck, längd och vikt samt tar EKG, lungfunktionstest, hörseltest och syntest. Tillsammans diskuterar du och din läkare fram lämpliga åtgärder vid behov.

De laboratorieanalyser som vi utgår ifrån vid bedömning av din hälsa är:

blodkomponenter, njurar, lever, socker, prostata, blodfetter, blodfetter/kolesterol och urinprov.

 

Pris från 3500:-

Måleri Bas

Undersökning och genomgång av prover tillsammans med sjuksköterska och vid behov specialistläkare. Fungerar även utmärkt som en mindre omfattande hälsokontroll för privatpersoner. Vi kontrollerar ditt blodtryck, längd och vikt samt gör lungfunktionstest, hörseltest och syntest.

De laboratorieanalyser som vi utgår ifrån vid bedömning av din hälsa är:

Hb, socker, kolesterol, urinprov.

 

Pris från 2500:-

bottom of page