Kliniska studier

Avenirhälsan utför i samarbete med externa uppdragsgivare kliniska studier (forskningsstudier).

 

Samtliga studier vi deltar i är godkända av etikprövningsnämnden (EPN). Vår personal har dokumenterad utbildning i ICH-GCP.

 

Under 2017 genomförde Avenirhälsan en multicenterstudie i samarbete med PCG och Meda AB.

Snabblänkar

Följ oss i sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

© 2018 AVENIRHÄLSAN AB

Avenirhälsan AB
Kungsholmsgatan 10, 3 tr, 112 27 Stockholm
070-798 62 93

HEMSIDA FRÅN