top of page

Kliniska studier

Avenirhälsan utför i samarbete med externa uppdragsgivare kliniska studier (forskningsstudier).

 

Samtliga studier vi deltar i är godkända av etikprövningsnämnden (EPN). Vår personal har dokumenterad utbildning i ICH-GCP.

 

Under 2017 genomförde Avenirhälsan en multicenterstudie i samarbete med PCG och Meda AB.

bottom of page