PRP-behandling

Platelet rich plasma (PRP)

Sedan en tid tillbaka finns det ett alternativt sätt att behandla artros eller skador på muskler, senor och ligament. Med hjälp av så kallad platelet rich plasma (trombocytrik plamsa) kan man minska smärtorna i samband med artros och påskynda läkningen av skador i det muskuloskeletala systemet.

 

När skadad vävnad läker äger en rad olika processer kopplade till varandra rum i kroppen. Processerna styrs av de så kallade tillväxtfaktorerna, alltså signalsubstanser som frisätts av blodplättar eller så kallade trombocyter. Trombocyterna finns alltid i blodet och aktiveras vid en skada. De frisätter tillväxtfaktorer vid det skadade området för att på så sätt inleda och påskynda läkningsprocessen.

 

Effekten kan förstärkas specifikt genom att behandla kroppens blod på rätt sätt. Det är bevisat att både antalet trombocyter och koncentrationen av tillväxtfaktorer ökar betydligt vid användning av PRP-metoden. Under de senaste åren har flera undersökningar bekräftat metodens positiva inverkan när det gäller att förhindra fortsatt smärta och att främja läkningsprocessen.

Användning av PRP

 

En liten mängd blod (15 ml) tappas av i armvecket med hjälp aven speciellt utvecklad dubbelspruta. Därefter separeras blodet genom centrifugering. Då separeras den andel av blodet som innehåller kroppens egna regenerativa antiinflammatoriska och artrosmotverkande element. Därefter tappas denna del av blodet av med hjälp av den dubbla sprutan. Sedan är de aktiva elementen i blodet redo att injiceras i det berörda området.

 

De injicerade blodplättarna börjar nu frisläppningen av tillväxtfaktorer.Tillväxtfaktorerna främjar läkningen och de regenerativa processerna. Systemet med dubbla kammare möjliggör både steril avtappning av blodet och steril injicering av tillväxtfaktorer, vilket skyddar mot infektion.

PRP vid artros

 

Åldrande, genetisk predisposition men även för kraftig ensidig belastning eller olyckor kan leda till slitage på ledbrosket. Detta slitage kallas artros och kan uppkomma i alla leder. Smärta som t.ex. obehaglig sträckande känsla i leden, stela eller värkande leder på morgonen är typiska tecken på inledande stadier av artros. När sjukdomen fortskrider ökar smärtan och begränsar de vardagliga aktiviteterna. Resultatet blir att även livskvaliteten påverkas.

 

Många exempel i praktiken indikerar att PRP-behandling kan leda till goda resultat i alla stadier av artros, utifrån det enskilda fallet.

PRP vid skador på muskler, senor och ligament

 

En vanlig orsak till muskuloskeletala skador är för kraftig biomekaniskbelastning eller felaktig belastning. Musklerna reagerargenom belastningsskador eller muskelbristningar. Om senorna påverkas kan de bli inflammerade, kroniskt irriterade eller till och med brista. Brustna ligament är inget ovanligt.

 

Vår erfarenhet visar att PRP-behandlingkan användas för att stötta andra former avbehandling och kan bidra till att påskynda läkningsprocessen till och med vid idrottsskador.

 

Användningsområden vid idrottsskador
 

  • Nyligen uppkommen muskelskada.

  • Kronisk tendinit (t.ex. tennisarmbåge, inflammation i hälsena eller knäskålsena).

  • Brustna ledband i fotleden (t.ex. kollateralligament i ankelleden).

Se video om PRP-behandling

Snabblänkar

Följ oss i sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Avenirhälsan AB
Kungsholmsgatan 10, 3 tr, 112 27 Stockholm
070-798 62 93

© 2018 AVENIRHÄLSAN AB

HEMSIDA FRÅN