Covidtester

Covid-19, pågående infektion

Snabbtest  för Covid-19 mäter pågående coronainfektion. Testet genomförs genom ett näsprov och du får svar samma dag. Vi tar endast prover på personer UTAN symtom.  

Pris: 750:-

Covid-19, antikroppstest

Antikroppstest för Covid-19 mäter om du har antikroppar efter genomgången coronainfektion.  Antikroppstest bör göras ca 2 veckor efter symtomfrihet. Testet genomförs genom ett stick i fingret och du får svar samma dag. Vi tar endast prover på personer UTAN symtom.   

Pris: 500:-

Covid-19 (snabbtest/PCR) + intyg

Ska du resa eller arbeta utomlands och behöver veta med kort varsel att du inte är infekterad med Covid-19?   Vi tar endast prover på personer UTAN symtom.  

 

Pris: 1400:-