Välkommen till AvenirHälsan

 

AvenirHälsan erbjuder en helhetslösning för företag inom hälso- och sjukvårdsfrågor. Det innebär att vi ofta utgör företagets första och ibland enda kontakt i hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor. Vi genomför hälsokontroller med efterföljande analyser, bistår med rådgivning i hälsofrågor samt kan ta emot sjukanmälningar för företag.

 

Alla våra kunder kan individanpassa sina hälsokontroller och därigenom skapa en hälsokontroll med analyser som är ändamålsenliga utifrån företagets specifika behov. De flesta individanpassade hälsokontroller och analyser utgår ifrån någon av våra noggrant sammansatta grundanalyser.

AvenirHälsans grundanalyser

 

Hälsoundersökning Man, en bred hälsoundersökning anpassad för män.

Högt blodtryck, hjärtbesvär och prostatasjukdomar är vanligt förekommande besvär hos män. Därför tittar vi extra på risker för eller förekomst av dessa tillstånd. Undersökningen inkluderar en läkarundersökning där förutom en omfattande kroppslig undersökning även undersökning av prostatan ingår. I blodanalyserna ingår ett frivilligt prostataprov.

 

Hälsoundersökning Kvinna, en bred hälsoundersökning anpassad för kvinnor.

Järnbrist, sjukdomar i bröst och sköldkörtel samt urinläckage är vanligt förekommande hos kvinnor. Därför tittar vi, tillsammans med hjärt- och kärlsjukdomar, extra på risker för eller förekomst av dessa tillstånd. Undersökningen inkluderar en läkarundersökning där förutom en omfattande kroppslig undersökning även undersökning av bröst och lymfkörtlar ingår.

 

Hälsoundersökning Aktiv, för dig som vill komma igång eller redan är aktiv.

Våra vanligaste folksjukdomar orsakas av till stor del av hur vi lever och vilken livsstil vi har. Genom Avevnirhälsans Livsstilsanalys får kunden kunskap om hur hälsosamt den lever och därefter handfasta råd om vad som kan göras för att förbättra den egna hälsan och därigenom minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar eller skador. Är man redan aktiv läggs mer fokus på faktorer som är avgörande för maximal fysik prestation.

 

Hälsoundersökning Yrke, en efter särskilda yrkesgrupper fullt anpassad undersökning.

Alla yrken medför vissa typer av förslitningar och belastningar. Den anställdes ålder har också betydelse för hur sådana belastningar eller förslitningar uppstår och på vilket sätt de kommer till uttryck. AvenirHälsan erbjuder sig därför att ta fram en lämplig undersökningsplan för företagets anställda.

Vaccinationer

 

Vi utför de vanligaste typerna av vaccinationer, såsom TBE, Hepatit, influensa liksom den viktiga påfyllnaden av ditt grundskydd.

 

Om ni är fem personer eller fler erbjuder vi oss att komma till er för utföra vaccinationen.

 

Boka din tid via bokningsknappen nedan eller kontakta oss på info@avenirhalsan.se alternativt 08-617 90 90.

Priser

 

Hepatit A    460 kr/dos

Hepatit A (barn 1-17 år)    395 kr/dos

Twinrix Hepatit A+ B (barn 1-15 år)    490 kr/dos

Twinrix Hepatit A+B    590 kr/dos

Hepatit B    350 kr/dos

Hepatit B (barn 0-15 år)    310 kr/dos

Dukoral Kolera/turistdiarré    250 kr/dos

Boostrix (Stelkramp, difteri, kikhosta)    350 kr/dos

Boostrix Polio (Stelkramp, difteri, kikhosta, polio)    480 kr/dos

TBE, fästingvaccin    350 kr/dos

TBE, fästingvaccin (barn upp till 16 år)    300 kr/dos

Adress:

Avenir Hälsan AB, Kungsholmsgatan 10, 3tr(hiss), 112 27 Stockholm

 

Telefon: 08 617 90 90 eller 070-798 62 93

Email: info@avenirhalsan.se

Web: www.avenirhalsan.se